ការសិក្សានិយាយថារបាំងជីវគីមីដែលអាចរំលាយបានសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ក្រដាស និងក្តារមានប្រសិទ្ធភាព

DS Smith និង Aquapak បាននិយាយថា ការសិក្សាថ្មីមួយដែលពួកគេបានដាក់ឱ្យដំណើរការបង្ហាញថា ថ្នាំកូតរបាំងជីវគីមី បង្កើនអត្រាកែច្នៃក្រដាស និងទិន្នផលជាតិសរសៃ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់មុខងារ។

NEWS

URL៖HTTPS://WWW.DAIRYREPORTER.COM/ARTICLE/2021/11/04/STUDY-SHOWS-SOLUBLE-BIO-DIGESTIBLE-BARRIERS-FOR-PAPER-AND-BOARD-PACKAGING-ARE-EFFECTIVE


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៤-វិច្ឆិកា-២០២១